De meeste expeditie zijn gebaseerd op de grondslagen van de Foundation for Natural Leadership. Zie voor meer informatie de website van de Foundation for Natural Leadership.

2008-06 Botswana (102)

Foundation for Natural Leadership Africa Trail: Umfelozi / Summer 2008