Een ieder die klaar is om een volgende stap te zetten in zijn of haar leven: prive, persoonlijk of professioneel.

Elk team die een stap wil zetten op het inhoudelijke en/of relationele vlak.